Har du blivit drabbad?


Har Ni haft inbrott och vill skydda Er snabbt, kan vi lösa Ert problem inom ett dygn. Ni kan hyra en tillfällig larmanläggning av oss. Det kan ta flera veckor att få ett larm fast installerat i Er fastighet. Vi har temporära lösningar med trådlösa flexibla larmpaket som har kontakt med SOS Alarm eller Rapid Larmcentral via GSM-överföring. Larmet överförs till vaktbolag i närheten för åtgärd.

Exempel på användningsområden :


* Byggarbetsplatser där larmet kan enkelt förändras med byggarbetsplatsen.
* När Ni bygger om ert företag kan larmet skydda tillfälligt.
* Tillfälliga förvaringsplatser, containers tex.
* Tillfälliga förvaringsplatser, containers tex.